User

william184 asrock

Ống nối mềm
singapore,  1   1 Views

Summary


Ống nối mềm
Ống nối mềm, khớp nối mềm, ống giãn nở, khớp giãn nở là khớp và ống nối bằng Cao su, Gang, Inox,... được dùng nhiều trong công nghiệp với nhiều hình dạng và ứng dụng khác nhau.


ExperienceEducationProjects
Razorops