15   7074 Views   

ThuongMaiDienTu EduVN

Content Marketing
Location : Hồ Chí Minh, tokyo, VietNam
Hồ Chí Minh, tokyo, VietNam,

Summary


ThượngMaiDienTuEduVN - Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại điện tử - Tự học thiết kế web, hướng dẫn kinh doanh, bán hàng online, kinh nghiệm marketing online hiệu quả


ExperienceEducationProjects